Partners and clients

Collaborations

Our partners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Who do we work for?

Clients include scientific organisations, governments and non-profit organisations.

Dutch universities

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University, o.a.
  • ROA
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen, o.a.
  • NIDI
 • Tilburg University, o.a.
  • Data Science Center Tilburg (DSC/t)
  • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
  • Netspar
  • Tilburg Law School (TLS)
  • Tilburg School of Economics and Management (TISEM)
  • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)
  • Tranzo
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam, o.a.
  • IViR
 • Vrije Universiteit Amsterdam, o.a.
  • NSCR
 • Wageningen University, o.a.
  • Alterra
  • Wageningen Economic Research

Foreign universities and institutes

 • GESIS, Mannheim
 • Ludwig-Maximilian University Munich
 • Munich Center for the Economics of Aging (MEA)
 • Newcastle University
 • Universität Mannheim
 • Universität St. Gallen
 • Universität Wien
 • University of Califormia at Davis
 • University of Michigan
 • University of Waterloo

Ministries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën (Fin)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

European Commission

 • DG Connect
 • DG Energy
 • DG Environment
 • DG Justice & Consumers
 • DG Research & Innovation

Government organizations

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Brabant Kennis
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • DANS (Data Archiving and Networked Services) – KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • MBO Raad
 • VO-raad
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Vereniging van Universiteiten (VSNU)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • ZonMW

Research and private institutions

 • City, University of London
 • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • Ekoplaza
 • Fonds Slachtofferhulp
 • Foundation for Auditing Research (FAR)
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Tilburg
 • Integraal Kankercentrum Nederland
 • IPSOS Norway
 • IPSOS Zweden
 • IVA Onderwijs
 • Koraalgroep
 • Milieu Centraal
 • Nederland ICT
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • NVPI
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • NIBUD
 • PriceWaterhouse Coopers (PwC)
 • QDelft
 • Rabobank
 • Royal Marsden Hospital London
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 • Sligro
 • Sterk Huis
 • Stichting Bevorderen Efficiënt Betalingsverkeer
 • Stichting CA-ICT
 • Stichting Kiezersonderzoek Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Werkgevers Schiphol

Straight to

We are active in various sectors.

The strength of our people.